Mammals/Бозайници > Roe Deer/Сърна, Capreolus capreolus